1300 Landbouw

1301-013 Kavelruil “Molenwijk”

A omgevingskaart kavelruil
B getekende kaart oude situatie
C getekende kaart nieuwe situatie
D deelnemers lijst
E evaluatie overzicht kavelruil
F deelnemerslijst met ingebrachte gronden en toebedeling
G 2 taxatie rapporten
H laatste blad concept overeenkomst
I overeenkomst met handtekeningen deelnemers
J ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 12-12-1989

Copyright © de Smilde 2011-2023