1300 Landbouw

1301-018 Kavelruil “Popken”

A omgevingskaart van kavelruil
B getekende kaart van oude situatie
C getekende kaart van nieuwe situatie
D getekende kaart van plan voorzieningen
E evaluatie overzicht van de kavelruil
F kostenraming cultuurtechnische werken
G klad met naam deelnemers en ingebrachte percelen
H bericht van geen bezwaar van Staatsbos Beheer
I overeenkomst met handtekeningen der deelnemers
J ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 5-9-1979

©de Smilde 2011-2014