1300 Landbouw

1302 Verenigingen betreffende de Landbouw

1302-001 Notulenboek vanaf 23-07-1945 tot 25-10-1954 Er worden afwisselend verschillende namen gebruikt maar het bestuur is hetzelfde.  Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Organisatie, Christelijke Plattelands Jongeren Organisatie en Christelijke Jongeren Organisatie Drenthe.  Met achterin een verslag van de bestuursvergadering van 03-01-1946.
1302-002 Notulenboek vanaf 20-12-1954 tot 18-12-1967 Er worden afwisselend verschillende namen gebruikt maar het bestuur is het zelfde. Christelijke Jongeren Organisatie Drenthe, Christelijke Jonge Boeren en Tuinders Bond en na de fusie met de dames in 17-12-1964 Christelijke Plattelands Jongeren.
1302-003 50 jaar C.B.T.B. In Drenthe. 1919-1969.
©de Smilde 2011-2014