1600 Nijverheid en Handel

1603 Cooperatieve zuivelfabriek en korenmalerij

1603-001 Cooperatieve zuivelfabriek en korenmalerij Nooitgedacht te Hoogersmilde.
Verslag in de Nederlander van 30-12-1936.
   

Copyright © de Smilde 2011-2023