1600 Nijverheid en Handel

1603 Cooperatieve zuivelfabriek en korenmalerij

1603-001 Cooperatieve zuivelfabriek en korenmalerij Nooitgedacht  te  Hoogersmilde. Verslag in de Nederlander van 30-12-1936.
©de Smilde 2011-2014