1600 Nijverheid en Handel

1604 Scheepswerf van Ruurd van der Werf

1604-001 Scheepswerf van Ruurd van der Werf. Verslag in weekblad Schuttevaer van 7-3-1975.
1604-002 Ruurd en Wietse van der Werf scheepsbouwers te Kloosterveen [Assen] Asser Historisch Tijdschrift van 3-9-2007
1604-003 Reunie nazaten van Ruurd van der Werf 9-7-2012
1604-004  Ruurd van der Werf gaf eerste zet voor Meppeler scheepswerf.
©de Smilde 2011-2014