1600 Nijverheid en Handel

1608 Wereldwinkel

1608-001-01 Wereldwinkel en wat er voor af ging
1608-001-02 Uitnodiging Kairos next steps
1608-001-03  Handleiding aanvraag subsidie
1608-001-04 Handleiding aanvraag subsidie vervolg
1608-001-05 Nieuwtjes Wereldwinkel
1608-001-06 Wereldwinkel doelstelling
1608-001-07 Maart 1991 SOS wereldhandel
1608-001-08 Mogelijke geld schieters
1608-001-09 Verzoek financiële steun (kab-noden)
1608-001-10 Paul de Gruyter Stichting subsidie aanvraag
1608-001-11 Haella Stichting, Subsidie aanvraag
1608-001-12 Verzoek subsidie aanvraag (Roden)
1608-001-13 Subsidie aanvraag
1608-001-14 Regionaal overleg
1608-001-15 Doelstelling eco situatie
1608-001-16 Begroting w.w. Smilde
1608-001-17 Stichtingskosten w.w.
1608-001-18  Huurovereenkomst
1608-001-19  Rooster medewerkers
1608-001-20 Notaris Huisman (ontwerp)
1608-001-21 Huurovereenkomst
1608-001-22  Subsidie 1991 (afrekening)
1608-001-23  Brief aan Diaken (pand C100)
1608-001-24 Aanvraag startsubsidie + instandhouding
1608-001-25 Subsidie verordening
1608-001-26 Alternatieve Sinterklaasmarkt
1608-001-27 Subsidieaanvraag Sinterklaasmarkt
1608-001-28 Huurovereenkomst
1608-001-29 Comm. Projecten Nederland 04-07-1991
1608-001-30  Nota Notaris
1608-001-31 Ontvangen Renteloze lening
1608-001-32 Novo schade verzekering
1608-001-33 Nieuwsbrief. w.w. december 2003
1608-001-34  Nieuwsbrief. Kleurrijk Afrika
1608-001-35 Nieuwsbrief. Medewerkers avond. 2007
1608-001-36 Nieuwsbrief. uitverkoop februari. 2008
1608-001-37 Nieuwsbrief. uitverkoop januari. 2012
1608-001-38 Nieuwsbrief. uitverkoop januari. 2010
1608-001-39 Nieuwsbrief. uitverkoop januari. 2011
1608-001-40 Nieuwsbrief                uitverkoop januari       2012    (37)
1608-001-41 Nieuwsbrief                uitverkoop januari       2013
1608-001-42 Nieuwsbrief         in  / uitverkoop januari      2014
1608-001-43 Verslag vergadering 12-01-1999
1608-001-44 Verslag vergadering 29-02-2000
1608-001-45 Werkplan 2001 (doel / middelen)
1608-001-46 Verslag vergadering 15-01-2012
1608-001-47 Notulen vergadering 2003
1608-001-48 Nieuwsbrief    Afrika  13-02-2004
1608-001-49 Brief van Gemeente, subsidie 24-05-2006
1608-001-50 Gemeente Smilde. Startsubsidie.                    11-04-1991
1608-001-51 Gemeente Smilde. Standplaats.                      18-05-1993
1608-001-52 Gemeente Smilde. Huurovereenkomst          01-01-1991
1608-001-53 Gemeente Smilde. Mededeling comm. Welzijn        12-01-2000
1608-001-54  Gemeente Smilde. Huurovereenkomst          26-02-2001
1608-001-55 Wereldwinkel. Aanmelding                             20-03-1991
1608-001-56 Wereldwinkel. Verslag vergadering               10-01-1992
1608-001-57  Wereldwinkel. Verslag vergadering               28-01-1993
1608-001-58 Wereldwinkel. Landelijk                                  28-01-1993
1608-001-59 Brief Atelier op zolder, huuropzegging         16-01-1995
1608-001-60 Verslag vergadering                                         04-01-1996
1608-001-61 Verslag vergadering, Agenda                          11-02-1997
1608-001-62 Verplaatsing vergadering                                24-031998
   
1608-002-01 Uitnodiging en verslag                                    ??-??-2005
1608-002-02 Eagle Invest. Huur winkelruimte                    07-10-2005
1608-002-03  Rabobank, bedrijfsrekening                           ??-??-2005
1608-002-04 Formule handboek                                          14-11-2005
1608-002-05 Actie 100x100 sponsors                                 22-11-????
1608-002-06 Vergadering, Uitnodiging                                26-01-2005
1608-002-07  Werkplan.                                                         ??-??-2006
1608-002-08  Vergadering, Uitnodiging                                11-01-2006
1608-002-09 Werkzaamheden, Opening                              31-03-2006
1608-002-10 Nieuwe opening Wereldwinkel
1608-002-11 Werkplan                                                          2007
1608-002-12 Werkplan                                                          2008
1608-002-13  Bestuursvergadering                                      2009
1608-002-14 Bestuursvergadering                                       2009
1608-002-15  Medewerkers avond                                       22-09-2009
1608-002-16  Werkplan                                                         2010
1608-002-17 Werkplan                                                         2011
1608-002-18 Onderwerp: bestuursvergadering                18-01-2012
1608-002-19 Bestuursvergadering                                     15-02-2012
1608-002-20 Bestuursvergadering                                      21-03-2012
1608-002-21 Medewerkers avond                                       26-03-2012
1608-002-22 Agenda bestuursvergadering
1608-002-23 Bestuursvergadering. 16-05-2012
1608-002-24 Bestuursvergadering. 20-06-2012
1608-002-25 Verslag medewerkersvergadering.               24-07-2012
1608-002-26 Vergadering. 20-10-2012
1608-002-27 Vergadering. 14-11-2012
1608-002-28 Jaarverslag. 2012
1608-002-29  Werkplan. 2013
1608-002-30 Werkplan. 18-03-2013
1608-002-31 Verslag medewerkersvergadering.                24-09-2013
1608-002-32 Bestuursvergadering                                       15-02-2012
1608-002-33 Bestuursvergadering                                       10-12-2013
1608-002-34  Werkplan                                                          2014
1608-002-35  Opheffingsvergadering.                                   25-03-2015
   
   

Copyright © de Smilde 2011-2023