1400 Onderwijs

1401-000 Christelijk onderwijs Bovensmilde

1401-001 Notulenboek 1899-1913
Notulen van de vergaderingen van de Schoolcommissie en de ledenvergaderingen over de jaren 1899-1913.
Zeer lezenswaardig. Geeft een goed beeld van de tijd en de problemen die men tegen kwam bij het zoeken naar onderwijzers, schoonmakers en vooral handwerkjuffen.
Ook moest er regelmatig iets aan het gebouw worden verspijkerd en moesten er lokalen bijgebouwd worden.
1401-002 Notulenboek 1913-1922
Notulen van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen over de jaren 1913-1922.
1401-003 Notulenboek 1922-1933
Notulen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen over de jaren 1922-1928.
1401-004 Notulenboek 1941-1951
Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1941-1951.
En een herdenkingsavond van het 50 jarig bestuur van de gereformeerde school te Bovensmilde.
1401-005 Notulenboek 1951-1958
Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1951-1958 en van het 60 jarig jubileum van de School met de Bijbel te Bovensmilde.
1401-006 Notulenboek 1954-1964 (Kleuterschool) Notulen van de bestuursvergaderingen en ouderavonden over de jaren 1954-1964 (kleuterschool)
1401-007 Notulenboek 1958-1970 Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1958-1970.
Jaarverslagen over de jaren 1958-1970
1401-008 Notulenboek 1965-1975 (Kleuterschool) Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1965-1975, alsmede jaaroverzichten over die jaren.
1401-009 Notulenboek 1970-1974 (Vereniging Voor Christelijk Scholenonderwijs Bovensmilde) Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1970-1974.
1401-010 Notulenboek 1982 (idem) Notulen van de bestuursvergaderingen in het jaar 1982
1401-011 Kasboek 1890-1908 Kasboek over de jaren 1890-1908 van de Gereformeerde School te Bovensmilde
1401-012 Kasboek 1909-1935 Kasboek over de jaren 1909-1935 van de Gereformeerde School te Bovensmilde
1401-013 1401-013 Kasboek 1916-1930 Kasboek over de jaren 1916-1930 van de Gereformeerde School te Bovensmilde
1401-014 Inschrijving Kamer van Koophandel. Diverse stukken betreffende de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel
1401-015 Cursus School Besturen Cursus School Besturen van de Besturenraad
1401-016 Diverse stukken: Een verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal (met de aantekening “cadeau”)
Een schrift met daarin de reglementen omtrent de verhuur van het grote lokaal van de Geref. School en
instructies m.b.t. het schoonmaken van de school Notulenboek van de kleuterschool van de bestuursvergaderingen over de jaren 1949-1954
1401-017 Strijd voor christelijk onderwijs begon 160 jaar geleden in Smilde.
1401-018 Hoogersmilde, christelijk onderwijs 75 jaar. Van bouw
1401-019 Statuten en huishoudelijk reglement van enee school met den bijbel te Bovensmilde.
1401-020 Notulen personeelsvergaderingen Christelijke Basisschool Bovensmilde. Cursussen: 1970 t/m 1979
1401-021 1981 Chr. School Correspondentie, diverse stukken
1401-022 Aantal dozen met diverse Administratie, Notulen etc.

Copyright © de Smilde 2011-2023