1400 Onderwijs

1402-002 CBS "De Wingerd"

Documenten CBS de Wingerd Bovensmilde DEEL 2

1402-002-01 15-01-1989 Brief aan Jan
1402-002-02 Notulen bestuursvergadering 12-01-1989 (3 pag.)
1402-002-03 Brievenlijst. aanvulling t/m 12-01-1989.Brievenlijst t/m 09-02-1989
1402-002-04 Besluitenlijst vergadering d.d. 12-01-1989
1402-002-05 AGENDA bestuursvergadering 12-01-1989
1402-002-06 Notulen personeelsvergadering 10-01-1989
1402-002-07 Personeelsvergadering 10-01-1989
1402-002-08 Brief van bestuur over invoering schoolfonds. cursus 1989-1990 september 1989 (3 pag.)
1402-002-09 Schrijven over abonnementen
1402-002-10 2 folders van E.P. Zandbergen betreft, Kinderspeeltoestellen
1402-002-11 Brief Kerstfeest 1988 datum 23 dec.
1402-002-12 Verslag vergadering D.B. bestuur op 28-12-1988 ( 2 pag.)
1402-002-13 Brievenlijst periode. tot en met 27 dec.
1402-002-14 Bespreking met vereniging voor Chr. Onderwijs 20 dec.
1402-002-15 Kort verslag van bespreking van B. en W. op 20-12-1988
1402-002-16 Exploitatiebegroting versie 2 19-12-1988
1402-002-17 Brief aan bestuur en MR van de penningmeester over bijgestelde begroting 1989. 19 dec. 1988
1402-002-18 Dienstverleningsplan 1988-1989. 15-12-1988
1402-002-19 Notulen bestuursvergadering, dd. 01-12-1988 ( 5 pag.)
1402-002-20 Vereniging voor Christelijk schoolonderwijs. Gesprekspuntenoverleg (2 pag.) 02-12-1988
1402-002-21 Korte weergave van gesprek over extra schoonmaakvergoeding van Mevr. Bruggenkamp op 01-12-1988
1402-002-22 Verslag schoolbezoek. Inspectie: BaO-8. Inspecteur dr. J. Turkstra. 15-12-1988
1402-002-23 Begroting 1989. 19-12-1988
1402-002-24 Kindgerichte dienstverlening: onderzoek en nazorg
1402-002-25 AGENDA voor bestuursvergadering. 01-12-1988
1402-002-26 Brievenlijst t/m 26 nov. 1988
1402-002-27 Verslag vergadering DB d.d. 23-11-1988 ( 2 pag.)
1402-002-28 Verslag DB d.d. 23-11-1989, deel t.b.v. bestuur-schoolleiding
1402-002-29 AGENDA voor de MR-vergadering van 17-11-1988
1402-002-30 AGENDA Personeelsvergadering 14-11-1988
1402-002-31 Onderhoudsplanning/bewaking/voorstel afschaffen reservefonds etc. d.d. 10-11-1988 (2 pag.)
1402-002-32 Brief aan ledenadm. Betreft: wijziging innen contributies en donaties. November 1988
1402-002-33 DGD “Noord-Drenthe” takenpakket bedrijfsgezondheidszorg ( 6 pag.)
1402-002-34 DGD “Noord-Drenthe” betr. Overeenkomst inzake bedrijfsgezondheidszorg ( 4 pag.)
1402-002-35 Woord vooraf van de Resultaten van een inspectie-onderzoek inzake:
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) pag. 03 t/m 32 en 34 t/m 38
1402-002-36 Veranderingsonderwerp. Invoeren van signalerings- en diagnostische toetsen. Ter registratie van leervormen.
1402-002-37 Mededelingen schoolleiding bestuursvergadering 27-10-1988 t.b.v. openbaar blok. Kerstfeest
1402-002-38 Mededelingen schoolleiding t.a.v. bestuursvergadering 27-10-1988. t.a.v. Blok bestuur-schoolleiding
1402-002-39 Notulen van de bestuursvergadering d.d., 27-10-1988 ( 6 pag.)
1402-002-40 Lijst met aktiepunten 1987-1988. 27-10-1988
1402-002-41 AGENDA voor bestuursvergadering 27 oktober 1988
1402-002-42 Verslag van de Personeelsvergadering van 25 oktober 1988
1402-002-43 Agenda, Personeelsvergadering. 25 oktober 1988
1402-002-44 Periode t/m 22 okt. 1988
1402-002-45 Verslag van de MR vergadering van 17 Okt 1988
1402-002-46 ZIEKTE TEAMLEDEN
1402-002-47 Enige voorstellen ter verbetering van het beheer en bestuur van onze school/vereniging. 14-10-1988 ( 2 pag.)
1402-002-48 Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 13-10-1988 ( 2 pag.)
1402-002-49 Besluitenlijst Bouwcommissie 11-10-1988
1402-002-50 Exploitatie - begroting 1988 t/m 08-10-1988
1402-002-51 Verslag van de teamvergadering dinsdag 4 oktober 1988
1402-002-52 Personeelsvergadering van 4 oktober AGENDA
1402-002-53 Lijst met aktiepunten 1987-1988
1402-002-54 AGENDA Bestuursvergadering. 22 sept 1988
1402-002-55 Notulen van bestuursvergadering. d.d. 22-09-1988 ( 8 pag.)
1402-002-56 AGENDA Personeelsvergadering. 19 sept + 2 bladen bespreking 5 sept. (totaal 3 pag.)
1402-002-57 Vakantierooster schooljaar 1988-1989
1402-002-58 Verslag vergadering DB op 08 sept 1988
1402-002-59 Exploitatie - begroting 1988. t/m 06-09-1988
1402-002-60 Brievenlijst t/m 5 sept. 1988
1402-002-61 Notulen van de extra bestuursvergadering gehouden d.d. 19-07-1988. ( 5 pag.)
1402-002-62 Notulen van de bestuursvergadering gehouden d.d. 07-07-1988. (5 pag.)
1402-002-63 AGENDA Bestuursvergadering, d.d. 7 juli 1988
1402-002-64 ll’n Schooljaar 1987-1988 en hun schoolkeuze. Namenlijst leerlingen en hun schoolkeuze.
1402-002-65 Notulen personeelsvergadering. 27-06-1988 ( 2 pag.)
1402-002-66 AGENDA personeelsvergadering 27-6-1988
1402-002-67 Verslag D.B. vergadering, d.d. 22-06-1988
1402-002-68 A.D.V. 1988/1989. 27-06-1988 ( 3 pag.) (A.D.V. Arbeidsduurverkorting)
1402-002-69 Lijst met aktiepunten 1987-1988
1402-002-70 Brievenlijst periode t/m 25 juni 1988
1402-002-71 Verslag D.B. vergadering d.d. 22-06-1988
1402-002-72 Brievenlijst periode t/m 17 juni 1988
1402-002-73 Notulen Personeelsvergadering 14 juni 1988 ( 3 pag.)
1402-002-74 Verslag Bouwcommissie 08-06-1988
1402-002-75 Enige voorstellen m.b.t. het financieel/administratief gebeuren van de school/vereniging. 07-06-1988
1402-002-76 Notulen van de bestuursvergadering gehouden d.d. 02-06-1988 ( 5 pag.)
1402-002-77 AGENDA Personeelsvergadering. 30 mei 1988
1402-002-78 27-05-1988 Brief van M.R. aan bestuur
1402-002-79 Een voorbeeld. Kijkwijzer schoolbezoek ( 3 pag.)
1402-002-80 Overzicht Kosten gebouw ( 2 pag.)
1402-002-81 Exploitatie - begroting 1988 t/m 04-07-1988
1402-002-82 AGENDA Bestuursvergadering 02 juni 1988
1402-002-83 Lijst met aktiepunten 1987-1988
1402-002-84 Brievenlijst, periode t/m 26 mei 1988
1402-002-85 Notulen extra bestuursvergadering gehouden d.d. 10-05-1988
1402-002-86 Brief van Stichting Christelijk Onderwijs Emmen e.o. betr. Formatie 1988/1989
1402-002-87 Notulen personeelsvergadering. 17 mei 1988
1402-002-88 Verslag Personeelsvergadering 30 mei (2 pag.)
1402-002-89 Verslag DB vergadering 18 mei 1988.
1402-002-90 Voorstel klassenverdeling 1988/89 (2 pag.)
1402-002-91 AGENDA Pers verg 17 mei 1988
1402-002-92 Notulen Personeelsvergadering 09 mei 1988 ( 2 pag.)
1402-002-93 AGENDA Personeelsvergadering 09 mei 1988
1402-002-94 Notulen bestuursvergadering d.d. 28-04-1988 ( 6 pag.)
1402-002-95 AGENDA Bestuursvergadering 28 april 1988
1402-002-96 Lijst met aktiepunten 1987-1988
1402-002-97 Brievenlijst t/m 24 april 1988
1402-002-98 D.B. vergadering d.d. 14-04-1988
1402-002-99 Basisscholenoverzicht 1987 ( 10 pag.) 11-04-1988

Copyright © de Smilde 2011-2023