2400 Oorlog en nasleep

2402 De Tweede Wereldoorlog en Smilde

2402-001 Kopie en origineel van tweede Distributie Stamkaart Uge Feunekes.
2402-002 Bonkaart KD 411-412 voedingsmioddelen periode 1 okt. tot 25 nov.
2402-003 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 25 april 1940.
2402-004 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 10 mei 1940.
2402-005 Midden in de nacht brug voor naderende Canadezen gebouwd. Jan Voortman haalde springstoffen onder Veenhoopsbrug weg.
2402-006 Geallieerde bommenwerper stort neer tussen Smilde en Oranje.
2402-007 Verklaring van Militaire commissaris geeft toestemming aan Karel Crajé om te reizen van Smilde naar Amsterdam en terug tussen 8 en 5 aug.1945.
2402-008 Brief van de NSB burgemeester aan zijn Ambtenaar van 12 maart 1943, over het weigeren van burgers om een vragenlijst in te vullen.
2402-009 Kopie Bericht van toelating als georganiseerde bij de landbouw crisis organisatie voor Drenthe. Aan de heer H. ten Cate 13 augustus 1934.
2402-010 Kopie distributie stamkaart voor Roelof ten Cate afgegeven op 9 oktober 1939. te Smilde.
2402-011 Kopie van bewijs van vrijstelling van arbeidsinzet en vrijstelling voor het inleveren van heeren rijwiel. Voor H. de Vroome vrachtschipper.
2402-012 Verzoek om voedselhulp voor het diaconessen ziekenhuis te Amsterdam. Te leveren via de schipper J. Huisman.
2402-013 Kopie van reactie van de NSB gezinde krant Agrarisch Nederland op de verklaringen van het bestuur der Landbouw aankoop vereniging te Bovensmilde.
2402-014 Distributie kaart van Klaas Noorman, geboren 9-2-1914.
2402-015 Kopie persoonsbewijs Mulders, Jantien. Datum 10-7-1941 wonende te Noordwolde. Met opschrift: 11 juli 1945 ingeleverd twee biljetten à fl. 100. naar aanleiding van de geldzuivering direct na de oorlog?
2402-016 Verklaring dat mej. F. Veenstra zich zal onthouden handelingen gericht tegen het Duitsche Rijk enz. Anders kreeg zij geen werk. Meerdere papieren van haar onder 1804 personen nr 51.
2402-017 Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar. Samengesteld door Mr. G.A. Bontekoe, Oud-Burgemeester van Sleen. Van Gorcum & Comp. N.V, MCMXLVII (1947).
2402-018 Drentsch Dagblad 30-03-1945
2402-019 Provinciale Drentsche en Asser Courant 17-04-1945
2402-020 Provinciale Drentsche en Asser Courant 18-04-1945
2402-021 Provinciale Drentsche en Asser Courant 19-04-1945
2402-022 Provinciale Drentsche en Asser Courant 20-04-1945
2402-023 Nieuwe Drentsche courant van 04-06-1945.
2402-024 Nieuwe Drentsche courant van 06-06-1945.
2402-025 Nieuwe Drentsche courant van 09-06-1945.
2402-026 Nieuwe Drentsche courant van 14-06-1945.
2402-027 Nieuwe Drentsche courant van 18-06-1945.
2402-028 Nieuwe Drentsche courant van 25-06-1945.
2402-029 Nieuwe Drentsche courant van 03-05-1946 herdenkingsnummer.
2402-030 Trouw van 11-05-1945.
2402-031 Trouw van 25-05-1945.
2402-032 Trouw van 01-06-1945.
2402-033 Trouw van 08-06-1945.
2402-034 Trouw van 15-06-1945.
2402-035 Trouw van 29-06-1945.
2402-036 Trouw van 06-07-1945.
2402-037 Trouw van 13-07-1945.
2402-038 Trouw van 20-07-1945.
2402-039 Trouw van 17-08-1945.
2402-040 Trouw van 24-08-1945.
2402-041 Trouw van 07-09-1945.
2402-042 Trouw van 07-09-1945.
2402-043 Trouw van 28-09-1945.
2402-044 Trouw van 05-10-1945.
2402-045 De Vrije pers, Weekblad voor Drenthe van 08-06-1945
2402-046 De Vrije pers, Weekblad voor Drenthe van 03 of 15-06-1945
2402-047 De Vrije pers, Weekblad voor Drenthe van 29-06-1945
2402-048 De Vrije pers, Weekblad voor Drenthe van 10-08-1945
2402-049 Rijmprent, ter gelegenheid van de 5de mei, aangeboden aan de schoolkinderen.
2402-050 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 29-03-1957
2402-051 Kerkbode voor de Gereformeerde Kerk van Smilde van 29-01-1938.
2402-052 Asser kerkbode, orgaan van de Gereformeerde kerk van 01-05-1925.
2402-053 Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijsel. tweede blad van 13-10-1934.
2402-054 Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijsel. derde blad van 13-10-1934.
2402-055 De Wachter. Weekblad tot steun v.d. Theologische hogeschool v.d. Gereformeerde kerken Van 25-02-1944.
2402-056 De Wachter. Weekblad tot steun v.d. Theologische hogeschool v.d. Gereformeerde kerken. Van 22-09-1944.
2402-057 Mededelingen van de Gereformeerde Kerken in de cassis Assen. Van 27-04-1945.
2402-058 Gereformeerd Jongelingsblad van 09-11-1945.
2402-059 Roeper. Weekblad voor de ere Gods, in kerk, Maatschappij en Staat. Van 04-12-1948.
2402-060 Waarheid en Eenheid, weekblad voor het gereformeerd Leven. Van 24-12-1948.
2402-061 Kerk en Gezin. Orgaan van de gereformeerde Kerk te Assen. Van 06-04-1962.
2402-062 Kerk en Gezin. Orgaan van de gereformeerde Kerk te Assen. Van 06-04-1962.
2402-063  De oorlog in den stillen oceaan.r>
2402-064 Kopie van officiële bonnenlijst voor het tijdvak 04 t/m 17-01-1948. Kopie afschrift ongevallen formulier. 22-07-1946
2402-065 Kopie Menukaart 1941 [spotdicht op de kaarten]
2402-066 Kopie lijst gerepatrieerde ex-politieke gevangenen en vermiste gevangenen.
2402-067 Duitsland capituleert. 10-05-1945. Kopie Pamflet verspreid door geallieerde luchtmacht.
2402-068 Foto van gedenksteen stichting 1940-1945 uit Drachten met namen van o.a. Pieter de Boer uit Drachten en Albert van Sleen uit Smilde. Onder de gedenksteen een gedicht in het Fries ”Har leusrop wie, hald moed, har stridsang - “ Visser, A. A Meyer, A. van Sleen, L. Breuker, A.F. Meyer.
2402-069 Herdenking/viering 1945-2000 (11/5-2000)
2402-070 Smilde in de tweede wereldoorlog. Door Ger Ax.
2402-071-00 Schenking van Alie Roorda-Nobbe op 25-08-2020
2402-071-01 Persoonsbewijs Troost Jan. 5 December 1894 Smilde D. Hummel, C--. Stoker. 14 November 1941 Smilde.
2402-071-02 Distributie Stamkaart. Toost Jan. 5 Dec.1894 Smilde. Smilde 9 OCT.1939
2402-071-03 Tweede Distributie Stamkaart. Toost Jan. 5 Dec.94 Smilde.
2402-071-04 Persoonsbewijs Hummel Cornelia. 21 April 1896 Smilde D. Troost J---. zonder. 7 October 1941 Smilde.
2402-071-05 Distributie Stamkaart. Hummel echtg. van Toost J. . Cornelia 21 Apr.1896 Smilde. Smilde 9 OCT.1939
2402-071-06 Tweede Distributie Stamkaart. Hummel echtg. van Toost J. Cornelia 21 Apr. 96 Dec.94 Smilde.
2402-071-07 Distributie Stamkaart. Hummel Pieter. 11 Jun.1894 Smilde. Smilde 9 OCT.1939.
2402-071-08 Tweede Distributie Stamkaart. Hummel Pieter 11 Jun.84 Smilde.
2402-071-09 Benzine bonnen voor personenauto’s/benzine, middelgewicht
2402-072-01 Gratitude and appreciation Voor Janna Oosterwijk-van Urk. Dwight D. Eisenhower, President of the United States of America.
2402-072-02 Certificate Voor Janna Oosterwijk-van Urk. Air Chief Marshal of the British Allied Expeditionary Force.
2402-072-03 Brief van Emile De Sablet aan de zoon van Janna Oosterwijk-van Urk. 22-03-1947. De brief gaat over hun zoon Gabriel, Louis Saltet de Sablet d’Estiéres. 2 pagina’s
2402-072-04 Brief van Emile De Sablet aan Willem Oosterwijk. 25-06-1947.
2402-072-05 Foto van Gabriel, Louis Saltet de Sablet d’Estiéres. 25-06-1947.
2402-072-06 Achterkant van de foto
2402-072-07 Brief van Emile De Sablet aan Willem Oosterwijk. 02-07-1947.
2402-072-08 Certificaat van moed voor hulp aan France soldaten, uitgereikt te Parijs op 07-11-1947 door Generaal De Gaulle.
2402-072-09 Vertaling van het Certificaat van moed voor hulp aan France soldaten.
2402-072-10 Oorkonde, deze omvat de toekenning van het “Croix de Guerre met BRONZE Star” Parijs 08-09-1950
2402-072-11 Consultat de France 06-01-1951. Brief van de France Consul
2402-072-12 Afschrift met vertalingen van de France regering.
2402-072-13 Drentse heldinnen. Foto kopie van krantenknipsel.
2402-073-01 De Zwerver weekblad der GOIWN en LO,-LKP,-Stichting. Gemeenschap Oud-illegale werkers Nederland. Landelijke org. Voor hulp aan onderduikers * Landelijke Knokploegen. De nummers 13, 14, 15, 16, 17. Als 1 PDF bestand
2402-073-02 Uittreksel uit de Zwerver nr. 16 blad 7 “IN MEMORIAM SMILDE” hoort bij foto F0383.

Copyright © de Smilde 2011-2023