1000 Politiek

1001 Anti Revolutionaire Partij

1001-001 Gemeente program 1974-1978.
1001-002 Uit Nederlandse gedachten: A.F. De Savornin Lohman, 50 jaar na zijn dood.
1001-003 Uit Nederlandse gedachten: Konsolidatie onder Colijn [1920-1940]
1001-004 Uit Nederlandse gedachten: Revolutie en Reveil.
1001-005 Uit Nederlandse gedachten: De ARP in vogelvlucht.
1001-006 ARP Honderd jaar 1879 tot 1979.
1001-007 Notulenboek A.R Bovensmilde. Inhoud Bestuursvergaderingen van 21-05-1968 tot en met 07-05-1980.
Vergadering leden kiesvereniging van 12-12-1968 tot en met 11-12-1978.
Jaaroverzicht en notulen jaarvergadering van 29-02-1968 tot en met 16-01-1978.
Bedankbriefje aan vertrokken bestuurslid en richtlijnen m.b.t.fusie partij organen.
1001-008 Notulenboek A.R. Bovensmilde Inhoud Bestuursvergaderingen van 30-11-1945 tot en met 01-02-1968.
Vergadering leden kiesvereniging van 03-03-1946 tot en met 25-01-1968.
Jaaroverzicht en notulen jaarvergadering van 26-03-1953 tot en met 02-03-1967
1001-009 Notulen van de Centrale A.R. Kiesvereniging gemeente Smilde.van 15-03-1968 tot en met 13-02-1978.
En enkele aantekeningen van de vergadering op 26-01-1978.
Plus reglement Centrale A.R. Kiesvereniging Smilde.
1001-010 A.R.Kiesvereniging te Bovensmilde. Papieren van de voorzitter H.Schreuder, beslaande 1972 tot 1978.
   

 

Copyright © de Smilde 2011-2023