1000 Politiek

1003 Christelijk Historische Unie

1003-001 Notulenboek C.H.U. Hoogersmilde. Begint bij 21 februari 1946 en eindigt 14 januari 1978.
In januari 1976 een gezamenlijke vergadering C.H.U. en A.R.P.
Op 7 februari 1976 een gezamenlijke bestuursvergadering van de C.H.U. Hoogersmilde en Smilde.
C.D.A. bestuursvergaderingen van Hoogersmilde in februari 1979, 15 mei 1979, 28 november 1979.
Gezamenlijke ledenvergadering van A.R.P. en C.H.U. op 14 januari 1980.
1003-002 Programma van de CHU voor de jaren 1970-1974.
1003-003 Programma van de CHU voor de jaren 1974-1978

Copyright © de Smilde 2011-2023