1200 Recreatie en Evenementen

1201 Evenementen

1201-001-01 Gratis concert in de Smeltehal te Smilde van de J.W.F. Kapel van het eerste legerkorps te Assen.
1201-001-02 Plus boekje over de geschiedenis van deze kapel.
1201-002-01 Programma 1938. Oranjevereniging Smilde
1201-002-02 Programma 1939. Oranjevereniging Smilde
1201-002-03 Programma 1945. Oranjevereniging Smilde
1201-002-04 Programma 1946. Oranjevereniging Smilde
1201-002-05 Programma 1993. Oranjevereniging Smilde
1201-002-06 Programma 1994. Oranjevereniging Smilde
1201-003-01 Programma 1939. Oranjevereniging Hoogersmilde.
1201-004 Omschrijving van de activiteiten op Koninginnedag 30 april 1993 te Smilde
1201-005 Rondschrijven aan de leden van de Oranjevereniging Smilde over de weigering van het gemeentebestuur om een vrijstelling van vermakelijksheid belasting te verlenen voor de viering van Koninginnedag op 30 augustus 1945.
1201-006-01 Programma van de Oranje vereniging Smilde voor de viering van Koninginnedag op 30 augustus 1945
[Koninging Wilhelmina] Door organisatorische moeilijkheden uitgesteld tot 4 september.
1201-006-02 Activiteitenformulier voor Jubileumavond eerste lustrum 2008 Historische Vereniging De Smilde.
1201-008 Programma van jubileumavond 2008 Historische Vereniging De Smilde op 21 november.
1201-008 Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2010 in de Koepelkerk te Smilde voor de omgekomen mensen tijdens en door de oorlog van 1940 - 1945.
1201-009 Feestprogramma van het Oranjefeest gehouden in juli 1939 te Hoogersmilde.
1201-011 Feestprogramma 350 jaar Hoogersmilde.
1201-012 Zanggroep bij de opvoering van de revue 350 jaar Hoogersmilde
1201-013 Noordenveldtentoonstelling 1994. Vergaderingverslagen van het plaatselijkecomité, feestcommissie en Noordenveldcommissie

Copyright © de Smilde 2011-2023