1700 Religie en levensbeschouwing

1701 Geschiedenis van de Hervormde Koepelkerk te Smilde

1701-001 Algemene kerkgeschiedenis en die van Smilde [H.Daling]
1701-002 Over het Cirstercienser Klooster te Assen en het Kloosterveen. [uit tegenwoordige staat van Drenthe]
1701-003 De kerk van Hijkersmilde en Kloosterveen Een Hervormde Kerk.
1701-004 Abraham Martinus Sorg. Van timmerman tot stadsarchitect. Bouwmeester van de Koepelkerk [door J.E.Ennik}
Artikel uit Spint Arwt`n 1974.
1701-005 L. Grevylink, aannemer betrokken bij de Koepelkerk door J.B.Ludwig. 13-04-1983
1701-006 Commissie voor restauratie Koepelkerk. Krantenartikel in Eigentijds. 04-05-1983
1701-007 Korte artikelen over de Koepelkerk.
1701-008 Het geschenk van het Landschap door J.B.Ludwig.  Zie ook boek nr. 2501-011 Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde.
1701-009 Verbod om tegen de Koepelkerk te wateren. 04-10-1831
1701-010 Toespraak mr. L. Oldenhuis Gratama bij het 100 jarig bestaan van de Koepelkerk op:  01-03-1871.
1701-011 De Koepelkerk te Smilde. Plaatsing op de monumentenlijst in 1963. Het orgel is uit 1943. Korte geschiedenis van de kerk.
1701-012 Herdenkingsweek 2e eeuwfeest Koepelkerk 10-2-1988 Overzicht activiteiten op 17 tot en met 21 februari 1988.
1701-013 Aanzet voor toespraak burgemeester Aelberts op 17 februari. 1988 tijdens start feest rond het 200 jarig bestaan Koepelkerk.
1701-014-01 Koepelkerk geschilderd voor 17 cent per uur in 1908
1701-014-02 Organist Jaap Hoogeveen stopt
1701-014-03 Artikel uit de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1967. Provinciale zorg voor de momenten in Drenthe.
1701-015 Op 5 februari 1900 heeft op last van Ds. H.A.E. Heinecken de  timmerman Johannes Hartstra [of Haitstra?]
1701-016 Afscheidsdienst van ds H. van Gosliga in een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde en Hervormde Gemeente.
1701-017-01 Speciaal steunfonds voor Smilde. Cassa ad pios usus. Kas tot vrome doeleinden
1701-017-02 Inrichting van de Koepelkerk en haar orgel
1701-018 Speciaal steunfonds voor Smilde. Noorder rondblik (ca. 1983) Casa ad pios. Kas tot vrome doeleinden
   
©de Smilde 2011-2014