1700 Religie en levensbeschouwing

1703 Geschiedenis van de Hervormde kerk te Hoogersmilde

1703-001 Aanbesteding van de bouw der kerk te Hoogersmilde 5-4-1836.
1703-002 De kerkelijke Gemeente, haar ontstaan, het kerkelijk leven thans. Krantenartikel bij het 100 jarig bestaan?
1703-003 Kerks-bekeken. Geen trommelslager in Hoogersmilde. 2-6-1994
1703-004 Notulenboek van de ned.Christelijke Landarbeidersbond te Hoogersmilde.Van 2 april 1948 tot 25 april 1960 Achterin een ledenlijst.

 

 

 


 
 
 

©de Smilde 2011-2014