1700 Religie en levensbeschouwing

1704 De Joodse Gemeente te Smilde

1704-001 Ontstaan van de Joodse gemeente te Smilde.
1704-002 De Joodse gemeenschap in Smilde. [Noorder Rondblik]
1704-003 De Joden in Smilde door J.B. Ludwig [Ons Waardeel]
1704-004 Joodse aangelegenheden in de raadstukken der gemeente Smilde. a en b
1704-005 Kort overzicht van de Joden te Smilde Lijst met omgekomen joden in 2e wereldoorlog uit Smilde.
1704-006 Plattegronden van Joodse school en synagoge a, b en c
1704-007 De schijnwerper op de Joodse gemeente in Smilde rond 1881.
1704-008 Rebbe de Haan in Smilde werd legende door zijn kinderen.
1704-009 Over Rebbe I. de Haan [L. Huizing] En het reanimeren van een kind door Rebbe de Haan te Smilde in 1881.
1704-010 Jacob Israel de Haan herdacht. Carry van Bruggen of het springlevende lijden. Boeken: Carry van Bruggen. Het Joodse lied, door Jacob Israel de Haan. Mislukt boek over Israël de Haan. Uittreksel uit Burgerboek van Smilde
1704-011 Korte biografie van Carry van Bruggen.
1704-012 De geschiedenis van de Joodse kille te Smilde. 1780-1945 [Ger Ax]
1704-013 Vragenlijst over de Joodse gemeenschap te Smilde. Aantallen Joodse inwoners in de gemeente, aantal weggevoerde Joden, aantal teruggekeerden, toponymen, enz.
1704-014 Antwoord op vragen gesteld door Jas Vashem zie ook nr 13, (via de rijksarchivaris te Assen, gekregen.) 
1704-015 Voornemen om een straat te noemen naar Carry van Bruggen.
1704-016 Monument in Smilde voor omgekomen Joden.
1704-017 Correspondentie van de gemeente over bouw en plaats van synagoge en begraafplaats in de gemeente Smilde.
1704-018 Harry Brander, angst voor herleven fascisme is groot.
1704-019 Antisemitisme. Door ds. Wim de Weerd..
1704-020 Tussen twee werelden. Door Marscha van Noesel. 
1704-021 De vergeten Mediene van d`Olde Lantschap. Door L.Huizing.
1704-022 Israëlitische Kerkgenootschappen.
1704-023 De Israëlieten. Provinciale Drentsche en Asser Courant 24-04-1923
1704-024 De Joodse gemeenschap in Coevorden. Door L. Bos.
1704-025-?? Provinciale Drentsche en Asser Courant. Artikelen over Jacob [Joop] Israël de Haan. a,b,c en d. Dit ARCHIEFSTUK ONTBREEKT.
1704-026 Joodse begraafplaats te Hoogersmilde. Correspondentie tussen gemeente en provinciaal bestuur.
1704-027 Joodse begraafplaats aan de Drentshe Hoofdvaart te Hijkersmilde.
1704-028 Geschiedenis Joodse Killen van Smilde. 1780-1945. Een artikel uit Levend Verleden. Nr. 1. 2005. Door Ger Ax.
   
   

Copyright © de Smilde 2011-2023