1700 Religie en levensbeschouwing

1705 De gereformeerde kerken van Smilde en Bovensmilde

1705-001 Besluiten van de burgerlijke gemeente van Smilde ten aanzien van de Afgescheidenen. 1825 tot 1846.
1705-002 Vijfentwintig jaar Gereformeerde kerk Bovensmilde. 1977.
1705-003 Ds. van der Meulen neemt afscheid van Gereformeerde Kerk Bovensmilde.
1705-004 Echtpaar op de kansel. De heer en mevrouw Wattel, beide dominee.
1705-005 Lijst met namen van dominees, eerst gezamenlijk en na 1952 alleen van Smilde.
1705-006 Anderhalve eeuw Gereformeerden in stad en land.
1705-007 Strijd voor christelijk onderwijs begon 160 jaar geleden in Smilde.
1705-008 Strijdig met de bestaande wetten. Burgemeester Kymmell: Die "vromen'' moeten strengelijk vervolgd worden.
1705-009 Schoolstrijd [1834] begon in Smilde.
1705-010 Herdenking steen Hendrik de Cock. Handtekeningen onder akte van afscheiding.
1705-011 Vroegere gereformeerde kerk aan de Hoofdweg te Smilde.
1705-012 Herdenking Afscheiding te Smilde.
1705-013 Drenthe en de afscheiding. Maandblad Drenthe november 1984.
1705-014 De kerkgeschiedenis van Drenthe. Lezing van prof. de Jong Afscheiding en schoolstrijd. Ds. De Cock en Dijkstra.
1705-015 Notulenboek van Ring Smilde van de Gereformeerde Jongelings Vereniging.
Onder de ring Smilde vielen de verenigingen te Smilde/Bovensmilde, Hooghalen/Hijken en Beilen.
Het notulenboek bevat:
A Een kort verslag van de periode 1928 tot 1932
B De notulen van maart 1932 tot febr 1942 en van juni 1945 tot 15 febr. 1946
C een notitie als herinnering voor het bestellen van de ring agenda`s.
Datum 07-10-1954
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
©de Smilde 2011-2014