1900 Verzamelingen

1901 Genealogie

1901-001-01 Keizer-1 Parenteel van Hilbert Pieters. Digitaal
1901-001-02 Keizer-2 Parenteel van Menne Reintjes. Digitaal
1901-001-03 Namenlijst Keizer
1901-002-01 Nakomelingen van Jacob Hummelen. 
1901-002-02 Hummelen. Heraldiek Wapen. 
1901-003-01 Zie 2512-006. Knikkerspatten. Enige aantekeningen rond de families Ludwig en de Vroome, die elkaar troffen in de veenkolonie Smilde. 
Door J.B. Ludwig, 's-Gravenhage 1978
1901-003-02 Parenteel van Ludwig
1901-003-03 Parenteel van de Vroome
1901-004 Boers, kroniek van Jannes Boers [1876-1931]
1901-005-01 Vries, de. Vanaf Gosse Thomas de Vries en Froukien Mijles Rijsen.
1901-005-02 Parenteel van Gosse de Vries-3.pdf Digitaal
1901-006 Zie 2512-001. De Gritterij, Geschiedenis van de familie Grit van 1685 tot 2008
1901-007 Zie 2512-002. Het geslacht Oldenkamp.
Door H.J. Zaanen.
1901-008 Zie 2512-004. Van Zanden, Een Stellingwerfs - Drentse familie
Door B. Jonker, Assen 1980
1901-009 Zie 2512-005. van Kander en Kandelaar naar Jonker.
Door B. Jonker, Assen 1982
De geschiedenis van een familie, beginnend in de Drentse venen van de 18e eeuw
1901-010 Zie 2512-007. Kloosterveen 1788-1811. Dopen, gezinnen, familienamen.
1901-011 Doopregister Kloosterveen 1600-1811.
DigitaalDoopregister Kloosterveen 1600-1811.pdf
1901-012 Parenteel van Wicher Vos [1874-1995]
1901-013 Parenteel van Henderikus Cornelis Hatzmann [1836-2002]
1901-014-01 Parenteel van  Hermen [Jans] Drenthen [1650-1960]
Digitaal.
1901-014-02 Parenteel, grafisch, van Hermen [Jans] Drenthen [1650-1960]
Digitaal. Zie ook Aldfaer
1901-015-01 Parenteel Bel-1 Parenteel van Hendrik ENGBERTS
1901-015-02 Parenteel Bel-2 Parenteel van Barteld | Bartelt Jacobs | Jans BEL
1901-016 Parenteel van Folkert MEILOF [1783-1995]
1901-017 Parenteel van Pieter Geerts WITVOET [1771-2000]
1901-018-01 “Van 811-1968” Door Hans Seidel. Genealogische en biografische gegevens van de geslachten HATZMANN en SEIDEL
1901-018-02 Henderikus Cornelis Hatzmann [1836-1991]
1901-019-00 Fam. Roelof Hoogeveen en Klaasje Kiers. Schippers van de Smilde
1901-019-01 Beste Henk, Wim de Vries. E-mail correspondentie.
1901-019-02  Schippers van  de Smilde. Omschrijving Fam. Hoogeveen-Kiers 
1901-019-03 93078309 rap. fam. Vredeveld 04-09-2009 Bodemonderzoek bij Vaartweg 52

 

 

 

 

 

 

©de Smilde 2011-2014