2200 Welzijn

2202 Archief Raad Welzijnsbevordering Smilde. 1979-1982

2201-001

Voorlopig subsidie voorwaarden besluit.

2201-002 Verordening Raad Welzijnsbevordering Smilde, brief aan de gemeenteraad.
2201-003 benoeming lid Raad Welz. bev. De heer J. Visscher.
2201-004 Memorandum 29-1-1980 aanvraag rijksbijdrage activiteiten niet actieve.
2201-005 Aan gemeenteraad Smilde. Benoeming leden raad Welz. bev.
2201-006 Verslag vergadering 22-1-1980 van voorbereidingscommissie.
2201-007 Besluit benoeming 5 leden Raad Welzijnsbevordering..
2201-008 Brief van B. en W. aan voorzitter Js. Visscher. Subsidie niet werkenden.
2201-009 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 27 februari 1980.
2201-010 Verslag vergadering op 27 februari 1980.
2201-011 

Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 26 maart 1980.

2201-012  Verslag vergadering op 26 maart 1980.
2201-013 Installatie rede door wethouder Eleveld. 26 maart 1980.
2201-014 Rede van de voorzitter op 26 maart 1980?
2201-015 Krantenartikel over installatie Raad Welzijnsbevordering.
2201-016 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 16 april 1980.
2201-017 Agenda wijziging voor 16 april 1980.
2201-018  Verslag vergadering op 16 april 1980.
2201-019 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 7 mei 1980.
2201-020 Verslag vergadering op 7 mei 1980.
2201-021

Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 28 mei 1980.

2201-022 Verslag vergadering op 28 mei 1980.
2201-023 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 25 juni 1980.
2201-024 Verslag vergadering op 25 juni 1980.
2201-025 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 27 augustus 1980.
2201-026 Verslag vergadering op 27 augustus 1980.
2201-027 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 24 september 1980.
2201-028 Verslag vergadering op 24 september 1980.
2201-029 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 29 oktober 1980.
2201-030 Verslag vergadering op 29 oktober 1980.
2201-031

Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 17 november 1980.

2201-032 Verslag vergadering op 17 november 1980.
2201-033 Uitnodiging vergadering Raad Welzijnsbevordering op 18 december 1980 met toelichting op de agenda.
2201-034 Verslag vergadering op 18 december 1980.
2201-035 Agenda vergadering 21 januari 1981 met toelichting.
2201-036 Verslag vergadering op 21 januari 1981, plus praatpapier van de heer P. Hoving.
2201-037 Verslag vergadering op 28 januari 1981.
2201-038 Agenda vergadering 18 februari 1981. 
2201-039 Verslag vergadering op 18 februari 1981.
2201-040 Agenda vergadering 18 maart 1981 met aanhangsel.
2201-041

Verslag vergadering op 18 maart 1981.

2201-042 Agenda vergadering 20 mei met aanhangsel.
2201-043 Verslag vergadering op 18 maart 1981.
2201-044 Agenda vergadering op 2 september 1981 met toelichting.
2201-045 Verslag vergadering op 2 september 1981.
2201-046 Agenda vergadering op 21 oktober 1981.
2201-047 Verslag vergadering op 21 oktober 1981.
2201-048 Agenda vergadering op 18 november 1981.
2201-049 Verslag vergadering op 8 november 1981.
2201-050 Kopie provinciaal orgaan voor plaatselijk Welzijnswerk Stip.
2201-051

Agenda vergadering op 16 december 1981.

2201-052 Verslag vergadering op 16 december 1981.
2201-053 Gedeelte van agenda voor 3 februari 1982.
2201-054 Verslag vergadering op 3 februari 1982.
2201-055 Verslag vergadering op 25 februari 1982.
2201-056 Onderdeel agendapunt 13 voor de raadsvergadering Smilde. Vaststelling welzijnsplan
2201-057 Verslag vergadering op 28 april 1982 van Raad Welzijnsbevordering.
2201-058 Agenda vergadering op 14 juli 1982 met toelichting
2201-059 Verslag vergadering op 14 juli 1982
2201-060 Commentaar en voorstellen van Mevr. W. Bijlsma de Boer op agenda van 14 juli.
2201-061

Verslag vergadering op 1 september 1982.

2201-062 Verslag bijeenkomst leden Welzijnsbevordering en leden S.S.K en RAJA.
2201-063 Verslag vergadering op 6 oktober 1982 van Raad Welzijnsbevordering.
2201-064 Schrijven behoort bij agendapunt 18 van de raadsvergadering van 11 november 1982. Betreft initiatiefvoorstel PvdA, 
m.b.t. Werkloosheids problematiek.
2201-065 Schrijven behoort bij agendapunt 19 van de raadsvergadering van 11 november 1982. 
Betreft jaarprogamma 1983 sociaal cultureel werk.
2201-066 Verslag raadsvergadering van 11 november 1982 ?
2201-067 Verslag vergadering op 15 november 1982 van Raad Welzijnsbevordering.
2201-068 Verslag informatie avonden Vrijwilligers Vacature Bank op 26 en 28 okt. 1982
2201-069 Verslag werkgroep bemiddeling V.V.B. Smilde op 19 november 1982.
2201-070 Schrijven St. Jeugd en Jongerenwerk, betreffende aanvraag beheerder.
2201-071

Verslag informatie avond Raad Welzijnszorg.10-6-1981

2201-072 Verslag inspraak avond over inventarisatie rapport sociaal-cultureel werk. 10-6-1981.
2201-073

Verslag bespreking leden Raad Welzijnsbevordering. En medew. jeugdsoos `t Kotje.24-2-1982

2201-074 Verslag inspraakavond over ontwerpplan-welzijnszorg, 18-1-1982.
2201-075 Ledenlijst Raad Welzijnsbevordering per 1 juli 1982.
2201-076 Brief aan leden Raad Welzijnsbevordering. 6-7-1982. van P.Hoving.
2201-077 Verzendlijst 1980 Ledenlijst Raad Welzijnsbevordering 1-7-1982.
2201-078 Verslag vergadering van het dagelijks bestuur op 19 maart 1980.
2201-079 Brief van de heer P.Hoving aan de leden van het d. b. Raad Welzijnsbevordering. Ca 1982.
2201-080 Verslag vergadering dagelijks bestuur van de Raad Welzijnsbevordering. 1 april 1980
2201-081

Agenda vergadering dagelijks bestuur Raad Welzijnsbevordering. 18 juni 1980.

2201-082 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 1 december 1980.
2201-083 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 7 januari 1981.
2201-084 besluitenlijst vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 11 februari 1981.
2201-085 Uitnodiging voor vergadering op 28 april 1982 van Raad Welzijnsbevordering.
2201-086 Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. Op 19 april 1982.
2201-087 Verslag vergadering Raad Welzijnsbevordering. Op 20 mei 1981.
2201-088 Verslag inspraak avond over inventarisatie rapport sociaal-cultureel werk 10-6-1981.
2201-089 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. op 20 juli 1981.
2201-090 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. op 27 juli 1981.
2201-091

Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. op 14 juni 1982.

2201-092 Besluitenlijst vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. op 14 juni 1982.
2201-093 Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. op 28 juni 1982
2201-094

Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. Op 26-8-1982 . Met brief van Mevr. Elkerbout-den Os

2201-095 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 15 september 1982
2201-096 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 22 september 1982.
2201-097 Brief [van de heer P.Hoving ?] t.a.v. De heer R.Pepping 6-7-1982.
2201-098 Antwoord op de brief van de heer P.Hoving door het d.b.R. Wzbev..
2201-099 Smildeger Neiskrant van 7-4-1982 met advertentie vacature lid R. Wzbev.
2201-100 Verslag vergadering Raad Welzijnsbevordering. 1 december 1982.
2201-101

Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. 9 december 1982.

2201-102 Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. 23-12-1982 Met brief van de heer J.Visscher.
2001-103 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 23 december 1982.
2001-104 Notitie voor bespreking van Raad Welzijnsbevordering. op 5 januari 1983.
2001-105 Jaaroverzicht 1982 [van Jans Visscher?] Met brief van J.Visscher.
2001-106 Agenda vergadering d.b. Raad Welzijnsbevordering. Op 17-1-1983, met toelichting.
2001-107 Voorstel van de heer J.Visscher voor aanvraag Molo Oekoe a.26-1-1983
2001-108 Voorstel van de heer J.Visscher voor aanvraag Molo Oekoe.b 26-1-1983
2001-109 Agenda vergadering Raad Welzijnsbevordering. 2 februari 1983 plus toelichting..
2001-110 Overzicht Molukse vrouwendag voor subsidie in 1983.
2001-111

Verslag gesprek subsidieaanvraag vrouwen werkgroep Molo Oekoe 16-12-1982.

2001-112 Verslag gesprek subsidieaanvraag vrouwen werkgroep Molo Oekoe 14-1-1983.
2001-113 Herziene begroting vrouwen werkgroep Molo Oekoe .
2001-114 Verslag vergadering d. b. Raad Welzijnsbevordering. 20-12-1983[moet zijn 1982]
2001-115 Accommodatiebeleid voor de Raad van Welzijnsbevordering. Van Stichting Opbouw Drenthe april 1980
©de Smilde 2011-2014