Genealogische avond

 

Genealogie of stamboomonderzoek is tegenwoordig in en voor velen een fascinerende bezigheid. Voor de een is het een vorm van vrijetijdsbesteding, voor de ander de voldoening van historische belangstelling. De speurtocht naar de oorsprong van de eigen familie is dan een voor de hand liggende kennismaking  met het verleden.  Het belooft een zeer boeiende avond te worden met verhalen en beelden van de Smilde en van families, waarvan nazaten nog altijd op de Smilde wonen.

Bekende Smildeger families als Vos, waarvan onze voorzitter een afstammeling is, komen voor het voetlicht. Zo ook de familie Fernhout, landbouwers en botenbouwers.

De presentatie besteedt aandacht aan hoe een familieonderzoek gestart kan worden en hoe het verder uit te werken. Onderwerpen uit het dagelijkse leven, wat bezaten zij, waren zij rijk of armlastig, wat waren hun beroepen en was er sprake van misdaad en straf, komen allemaal aan de orde. Twee ervaren inleiders, namelijk Geert Hoving en Albert Rijks, zijn hierbij uw richtingwijzers.

De Drentse Historische Vereniging zal op deze avond met een stand hun publicaties over genealogie en geschiedenis in Drenthe tonen.

©de Smilde 2011-2014