Graftombe Rebenscheidt

 

Zoals u al eerder in o.a. 'de Smildeger Neiskrant' hebt kunnen lezen, is de graftombe door de gemeente grondig gerestaureerd. Voor de officiële onthulling verwelkomde voorzitter Jan Hoeks van de Historische Vereniging De Smilde de gasten op de deel van de boerderij van familie W. de Jonge. Daarna vertelde Klaas Vos, als lid van de graftombecommissie, over de plannen en mogelijkheden die samen met de gemeente zijn bekeken.

Daarna volgde de wandeling naar de graftombe, waar wethouder G. van den Bosch met behulp van gemeentewerknemer Feijen het paneel zichtbaar maakte door een zwarte doek te verwijderen. Iedereen was tevreden met de restauratie van de tombe, maar de wat oudere Smildegers, waaronder de heer Hummel, nu woonachtig te Assen, misten de doodshoofden die vroeger op de tombe stonden. En de vraag was: Waar zijn die gebleven?

Op internet is veel informatie te vinden over de geschiedenis van de graftombe.

Kijk o.a eens op dodenakkers, Drentse Hoofdvaart of dbnl.org

©de Smilde 2011-2014